DNI DZIEDZICTWA 2015: kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas

DATA: 16–17 maja 2015
OBIEKT: Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie
ADRES: ul. św. Marka 10, Kraków

Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Tak oto w krótki i niezwykle trafny sposób na kartach swoich Wyznań św. Augustyn z Hippony, filozof, jeden z doktorów Kościoła żyjący na przełomie IV i V wieku ujął swoje rozważania nad tym trudnym, bo iluzorycznym pojęciem, które fascynuje ludzkość od tysiącleci. Płynnemu i nieuchwytnemu czasowi przeciwstawia jednak życie wieczne w Bogu, które według niego jest źródłem harmonii.

Myśl filozoficzna św. Augustyna bardzo mocno oddziaływała na człowieka średniowiecza, dlatego też wiele wspólnot zakonnych decydowało się na prowadzenie życia zgodnie z jego regułą. Do tych wspólnot zaliczają się Kanonicy Regularni od Pokuty Błogosławionych Męczenników Santa Maria de Metro.

Prawdopodobnie przybyli oni do Krakowa z Pragi na zaproszenie Bolesława Wstydliwego w 1257 roku, gdzie osiedli przy ufundowanym dla siebie kościele pw. św. Marka Ewangelisty.

Ten rycerski zakon w Polsce od wezwania kościoła w skrócie nazywano markami albo też, od kształtu noszonych przez nich nakryć głowy (biretów), rogaczami. W Czechach zaś – skąd zakonnicy przybyli w XIII wieku – zwani byli cyriakami; na Litwie, gdzie angażowali się w chrystianizację, białymi augustianami. Ale nazywano ich też polskimi krzyżowcami, wodnymi Polakami czy magdalenami.

Markowie żyli według reguły św. Augustyna, „służąc Bogu w jedności i wspólnocie dóbr ze swymi braćmi”. Ich dzień składał się na wspólną modlitwę – medytację, mszę św. oraz tzw. godziny kanoniczne i pracę. Zakon marków przestał istnieć w 1807 roku. Część klasztoru przekazano wówczas księżom emerytom mieszkającym dotąd przy parafii św. Krzyża. A 30 maja 1991 roku powołano tu do życia nową wspólnotę zakonną, Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, w skrócie zwane jadwiżankami. Siostry w pewnej mierze odziedziczyły duchowość po nieistniejącym już zakonie marków.

16 i 17 maja będziemy mieli szansę posłuchać o historii tego niezwykłego miejsca i wspólnot tu żyjących oraz zwiedzić kościół i na co dzień niedostępne przestrzenie tzw. Giedroycianum, sanktuarium Michała Giedroycia, pobożnego zakonnika z XV wieku.

 

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności