Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego 2014

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • ożywiania zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nagrodę przyznaje się jako indywidualną lub zbiorową za wspólne dokonania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia kandydata do nagrody w terminie do 20 marca 2014 roku.

Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego w maju 2014 roku.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego.

Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.

kornecki200

cerkiew-owczary

sekowa

cerkiweswparaskiewy

muzeum kasprowicza

grywald

Willa Oksza_Zakopane_fot. J. Możdżyński_Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem

DOM WŁADYSŁAWA ORKANA W PORĘBIE WIELKIEJ, fot. M. Klag (MIK, 2003) CC BY SA 3.0

DOM WŁADYSŁAWA ORKANA W PORĘBIE WIELKIEJ, fot. M. Klag (MIK, 2003) CC BY SA 3.0

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności