Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego 2015

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • ożywiania zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Wyróżniona osoba oprócz statuetki otrzyma 15 tys. zł.

Wnioski mogą napływać od m.in. instytucji kultury, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i izb konserwatorów zabytków, jednostek samorządowych, a także uczelni wyższych czy kościołów. Dokumenty (regulamin nagrody wraz z wykazem potrzebnych załączników) należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 lub osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia kandydata do nagrody w terminie do 20 marca 2015 roku.

Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego w maju 2014 roku.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego.

Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.

 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. FILIPA I JAKUBA APOSTOŁÓW W SĘKOWEJ, fot. M. Klag (MIK, 2007) CC BY SA 3.0

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. FILIPA I JAKUBA APOSTOŁÓW W SĘKOWEJ, fot. M. Klag (MIK, 2007) CC BY SA 3.0

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności