Spotkanie Gospodarzy obiektów Dni Dziedzictwa 2016

24 listopada 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć w Małopolskim Instytucie Kultury Gospodarzy obiektów, które zaprezentujemy podczas XVIII edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Na spotkanie przybyło kilkanaście osób, z Krakowa i Małopolski. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z organizacją naszego wydarzenia. Podczas prezentacji przygotowanej przez zespół Dni Dziedzictwa Gospodarze zapoznali się ze szczegółami dotyczącymi harmonogramu prac projektowych, logistyki i promocji – różnorodność i specyfika udostępnianych zabytków, wśród których znajdują się muzea, kościoły, zabudowania dworskie, domy prywatne oraz przedsiębiorstwa, wymaga podjęcia szeregu wcześniejszych działań umożliwiających majowe zwiedzanie.

Dodatkowym punktem naszego kilkugodzinnego spotkania była prezentacja przygotowana przez przedstawiciela Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ochronę zabytków z programów wojewódzkich i krajowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza ułatwi naszym gościom pozyskiwanie środków niezbędnych do renowacji zabytkowych obiektów.

W naszym odczuciu wtorkowe spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i zadania nurtujących pytań. Liczymy, że trud włożony we wspólne przedsięwzięcie, jakim są Dni Dziedzictwa, przyniesie ogromną satysfakcję i da impuls do tworzenia nowych inicjatyw.

Zaopatrzeni w dobrą energię przystępujemy do dalszych prac.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności