Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka – konferencja

W dniach 15-17 października 2015 r. w Krakowie odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka”. Jednym z wystąpień konferencyjnych będzie prezentacja historii oraz idei Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe nie jest zjawiskiem ani hermetycznym, ani operującym na stałych, skończonych zasobach, które łatwo można zdefiniować. Ponadto, w zależności od dyscypliny naukowej, jest ono inaczej interpretowane i badane. Dzięki współczesnym instytucjom kultury i nowym mediom, dziedzictwo przedostaje się do świadomości szerokiego grona odbiorców. Coraz częściej mówi się więc o nim nie tylko w kontekście historii sztuki czy konserwacji zabytków, ale także podejmując punkt widzenia ekonomii, turystyki, rozwoju regionalnego, urbanistyki itd. Czy możliwe jest wobec tego w ogóle zarządzanie tak zmiennym, różnorodnym i wrażliwym obszarem rzeczywistości? Jak podstawy teoretyczne mają się do praktyki zarządzania dziedzictwem? Pragniemy, aby konferencja była interdyscyplinarnym miejscem intelektualnej wymiany młodych naukowców i praktyków, którzy reprezentując odmienne kierunki i stanowiska, odniosą się do tematyki zarządzania dziedzictwem. Do udziału zapraszamy urbanistów, historyków sztuki, prawników, menadżerów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem.

(Źródło: materiały organizatora)

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI Z ŁOSOSINY DOLNEJ W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W NOWYM SĄCZU, fot. K. Pachla-Wojciechowska (MIK, 2012) CC BY SA 3.0

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI Z ŁOSOSINY DOLNEJ W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W NOWYM SĄCZU, fot. K. Pachla-Wojciechowska (MIK, 2012) CC BY SA 3.0

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności