Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie

Kościół w Prandocinie wzniesiono prawdopodobnie w 1. ćwierci XII wieku, a jego fundatorem był prawdopodobnie protoplasta rodu Odrowążów, komes Prandota Stary. Po raz pierwszy wzmiankowany był w dokumentach w 1222 roku jako własność cystersów z Mogiły, pełnił wówczas funkcję obronną. Pierwotnie świątynia składała się z prostokątnej nawy, do której od wschodu przylegało niewielkie prezbiterium zakończone półkolistą apsydą. Co ciekawe, od zachodu wzniesiono drugą bliźniaczą apsydę, nad którą górowała ośmioboczna wieża. Apsyda prezbiterialna została rozebrana podczas znacznej przebudowy kościoła w XV wieku. Romańskie detale, takie jak finezyjne reliefy plecionkowe nad portalem wejściowym, fryz arkadowy czy kolumna wspierająca niegdyś emporę, a dziś znajdująca się nieopodal przy drodze do kościoła stanowią o atrakcyjności turystycznej tej świątyni.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PRANDOCINIE, fot. J. Nowostawska-Gyalókay (MIK, 2012) CC BY SA 3.0


Autor: Joanna Nowostawska-Gyalókay, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (2013)

Licencja CC-BY-SA 3.0

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie

Biczysko A., Początki opactwa cystersów Prandocin/Kacice – Mogiła, praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Ożoga, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 (niepublikowana).

Kardyś P., Wiślica w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, Kielce 2006.

Kmita M., Prandocin – mała ojczyzna, Prandocin 2010 (rkps).

Łuszczkiewicz W., Kościół romański we wsi Prandocinie pod Słomnikami, [w:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce, t. 4, Kraków 1889.

Łuszczkiewicz W., Kościół św. Wojciecha w Kościelcu (pod Proszowicami), [w:] Zabytek architektury XIII wieku, Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce, z. III, Kraków 1878.

Szydłowski T., O odbudowie kolegiaty wiślickiej. Wspomnienia i refleksje konserwatora, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930–1931.

Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Wiśniewski J., Prandocin, [w:] Dekanat Miechowski, pierwodruk: Radom 1917, reprint: Kielce 2000.

Zalewski W., Stec M., Rytowana posadzka w kolegiacie wielickiej. Studium konserwatorskie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. 4, Kraków 1994.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie

Informacje praktyczne

Dostępność:

ograniczona dostępność

Dane teleadresowe:

adres: Prandocin 54, Słomniki

gmina: Słomniki

powiat: krakowski

GPS: N: 50° 15' 45", E: 20° 5' 28"

gospodarz: Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Prandocinie

www: http://www.religia.onet.pl/congregations/detail/parafia-rzymsko-katolicka-pw-sw-jana-chrzciciela,1632412.html

e-mail: [email protected]

telefon: 12 388 20 09

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności