Dwór w Laskowej

Najstarsza wzmianka o wsi Laskowa pochodzi z 1402 r. Od średniowiecza aż do 2. poł. XVII w. była ona własnością rodziny Laskowskich. W 1688 r. zadłużone dobra Laskowa Górna i Dolna zostały zakupione przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. Rok później biskup przekazał Laskową krakowskiemu Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, którzy rozbudowali istniejący dwór i urządzili w nim kaplicę. W ich rękach Laskowa pozostawała do lat 80. XVIII wieku, kiedy to obiekt uległ sekularyzacji.

DWÓR W LASKOWEJ, fot. M. Klag (MIK, 2004) CC BY SA 3.0

W XIX w. dwór z zabudowaniami gospodarczymi i ziemią kupili Skrzyńscy, a od nich, w poł. XIX stulecia, Żochowscy. W 1924 r. Laskowa trafiła w ręce rodziny Michałowskich, wywodzących się z Dąbia. Po wojnie majątek odebrano właścicielom i dwór popadł w ruinę; mieściło się w nim schronisko i przedszkole. W połowie lat 90. XX w. dwór został odzyskany przez ostatnich właścicieli, państwa Michałowskich, i od tego czasu jest systematycznie odnawiany.

Dwór wzniesiono pomiędzy 2. poł. XVI a 1. poł. XVII w. Zbudowano go na kamiennych fundamentach, z modrzewiowych bali w konstrukcji zrębowej i otynkowano. Parterowy budynek nakrywa wysoki, gontowy dach łamany, nazywany dachem polskim, w typie zwanym krakowskim. Wejście do dworu znajduje się na krótszej ścianie budynku. Wewnątrz dwór podzielony został na trzy podłużne trakty, z których środkowy mieści sień. Z sieni wiodą wejścia: na prawo – do pokoi mieszkalnych, na lewo – do dawnej kaplicy.

Podłużna sala, pełniąca kiedyś rolę kaplicy, ma bogatą dekorację stropu oraz obiegający pomieszczenie fryz podstropowy. Zdobienia zostały wykonane w 2. poł. XVII w., prawdopodobnie przez dwóch różnych artystów. Strop jest podzielony drewnianymi i stiukowymi ramami na pola tworzące kompozycję złożoną z pięciu owali: w środkowym, największym owalu, znajduje się malowane na płótnie przedstawienie Chrystusa błogosławiącego, a w czterech skrajnych widoczne są popiersia ewangelistów. Pozostałe pola pokrywa barwna polichromia o motywach roślinnych i geometrycznych. Fryz podstropowy, odsłonięty w 1976 r., przedstawia malowane ptaki wśród liści akantu.

Dwór otaczają pozostałości dawnego parku krajobrazowego, którego najwspanialszym okazem jest stojąca przed wejściem lipa.

Tekst: B. Sanocka (2008)

Licencja CC-BY-SA 3.0

Dwór w Laskowej

Informacje praktyczne

Dostępność:

niedostępny

Lokalizacja:

miejscowość: Laskowa

gmina: Laskowa

powiat: limanowski

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności